Všetko čo ma baví pozerať na internete


1. Wellness kozmetika Dr. Egrt poradca ID: VU.021

1. Mám záujem stať sa poradcom kozmetiky Dr. Egrt a nakupovať výrobky za veľkoobchodné ceny


2. Wellness kozmetika Dr. Egrt nákup ID: VU.021

2. Mám záujem sa stať iba klientom a chcel/a by som nakupovať kozmetiku Dr. Egrt


Vyplnením a odoslaním tejto žiadosti, vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto súhlase iba za účelom poskytnutia komplexných informácií o projekte Wellness kozmetika.

Súhlas udeľujem v súlade zo zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto súhlase pravdivé, aktuálne, úplné, dobrovoľné a nevynútené.

Beriem na vedomie, že v zmysle § 16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov som zodpovedná/ý za správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov.

Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený/á so všetkými skutočnosťami podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a súhlas poskytujem na základe dobrovoľnosti.