Všetko čo ma baví pozerať na internete


1.Mám záujem stať sa Avon Lady/ Avon Gentleman (ďalej len AL/AG), nakupovať výrobky so zľavou od 15% - 30% a mám záujem využívať všetky výhody bezplatnej registrácie. ID: VU.021

Nezáväzne žiadam o viac informácií o bezplatnej registrácii do Avon-u


2.Mám záujem sa stať iba klientom a chcel/a by som nakupovať výrobky zn. Avon. ID: VU.021

Nezáväzne žiadam o viac informácií o výrobkoch zn. Avon


Vyplnením a odoslaním tejto žiadosti, vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto súhlase iba za účelom poskytnutia komplexných informácií o kozmetike Avon. 
Súhlas udeľujem v súlade zo zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto súhlase  sú pravdivé, aktuálne, úplné, dobrovoľné a nevynútené.
Beriem na vedomie, že v zmysle § 16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov som zodpovedná/ý za správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov.
Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený/á so všetkými skutočnosťami podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a súhlas poskytujem  na základe dobrovoľnosti.