Všetko čo ma baví pozerať na internete


1. Mám záujem stať sa poradcom švajčiarskych produktov Just a Nahrin a nakupovať výrobky za výhodné ceny ID: VU.021

Nezáväzne žiadam o viac informácií o švajčiarskych produktoch


2. Mám záujem sa stať iba klientom a chcel/a by som nakupovať švajčiarske produkty Just a Nahrin ID: VU.021

Nezáväzne žiadam o viac informácií o švajčiarskych produktoch


Vyplnením a odoslaním tejto žiadosti, vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto súhlase iba za účelom poskytnutia komplexných informácií o švajčiarskych produktoch Just a Nahrin. 
Súhlas udeľujem v súlade zo zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto súhlase  sú pravdivé, aktuálne, úplné, dobrovoľné a nevynútené.
Beriem na vedomie, že v zmysle § 16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov som zodpovedná/ý za správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov.
Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený/á so všetkými skutočnosťami podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a súhlas poskytujem  na základe dobrovoľnosti.